We maken allemaal fouten. Deadlines die niet gehaald worden. Adviezen die verkeerd uitpakken. Maar sommige fouten kunnen soms grote gevolgen hebben. Zzp’ers, bedrijven en besturen worden steeds makkelijker aansprakelijk gesteld. Scevole de Cazotte, directielid van de Amerikaanse KvK, waarschuwde Nederland al eens voor een ‘soortgelijke claimcultuur als in de Verenigde Staten’ (FD). Welke verzekering kan je als ondernemer het beste afsluiten om je tegen dit soort claims in te dekken?  

  
Ik heb zo’n verzekering toch niet nodig? 
Helaas halen veel ondernemers hun schouders op bij het horen van dit soort berichten. Zij zeggen dat ze dat soort fouten nooit maken. Maar is dat wel realistisch gedacht als je bedenkt dat fouten maken menselijk is en ongelukken in een klein hoekje zitten? Bovendien: je kan ook te maken krijgen met een onterechte claim. In dat geval zal “mister perfect” (een deel) van de juridische kosten zelf moeten betalen. De meeste rechtsbijstandsverzekeringen dekken deze kosten namelijk niet.    

Maar ik heb toch al een aansprakelijkheidsverzekering?  
De meeste ondernemers denken dat zij gedekt zijn met hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Helaas dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen de materiële schade en/of letselschade. Zoals een zeldzame Chinese vaas uit de Ming-dynastie, die plotseling in duizend stukjes valt. Of het fatale kopje koffie op het net aangeschafte en vreselijk dure maatpak. Een schade die ontstaat door beroepsmatige fouten valt hier dus niet onder. Bijvoorbeeld als een advocaat een kleine vergissing maakt in een belangrijk contract. Of een financieel advies dat minder goed uitpakt dan de bedoeling was. Een levering die veel te laat komt. In dit soort gevallen hebben we het dus over vermogensschade. Ontstaan door fouten die tijdens het uitvoeren van een opdracht zijn gemaakt.    

Beroepsmatige fouten worden alleen gedekt met een BAV   
Wat is dat dan, een BAV? We hebben het dan over een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zo’n BAV is van groot belang voor kenniswerkers zoals interim-, project-, HR- en ICT-managers. Maar ook voor allerlei andere zelfstandige professionals zoals coaches, loopbaanbegeleiders, arbeidsdeskundigen, etc.    

Welke zaken dekt een BAV? 
·         Een BAV of ba-verzekering dekt de financiële aansprakelijkheid van (vermeende) fouten in de beroepsuitoefening. Ofwel: het geclaimde bedrag wordt door de verzekeraar betaald.  

·         Een ba-verzekering dekt daarnaast ook de kosten van juridisch verweer. Als verzekerde sta je dus volledig buiten schot. Jouw verzekeraar gaat nu immers voor zijn eigen zaak vechten. En bij verlies, betaalt hij ook de kosten.    

Het belang van een BAV 
Een (terechte of onterechte) schadeclaim kan zo hoog zijn, dat hij een gevaar oplevert voor de voortgang van je bedrijf. Het goede nieuws is dat de premie van een collectieve BAV zo laag is, dat deze voor elke zzp’er toegankelijk is.     

Dit blog kwam tot stand via bavXLBavXL is het grootste onafhankelijke inkoopcollectief van Nederland. BavXL combineert de scherpste tarieven met zeer uitgebreide voorwaarden. Je hoeft geen lid te zijn van een branche-, beroeps- of netwerkorganisatie om gebruik te maken onze premie- en kwaliteitsvoordelen.  

  

BavXL is er voor elke professionele ondernemer/zzp’er. Ons motto is dan ook: bespaar niet op kwaliteit maar op premie door te kiezen voor collectieve inkoop