Als zelfstandig ondernemer is het zinvol om een aantal zaken goed te regelen. Een hiervan is jezelf beschermen tegen aansprakelijkheid. Ondanks het feit dat jij alles met de beste intenties doet, maken wij allemaal weleens een fout.  En iedereen weet “een kleine fout kan grote gevolgen hebben”.

Over het belang van aansprakelijkheid bestaan diverse misverstanden. Tijd dus om deze weer een keer onder de aandacht te brengen en te weerleggen.

 • Ik heb al een AVP (aansprakelijkheid particulier) verzekering Een AVP s een verzekering in jouw hoedanigheid als privépersoon. Schade die jij veroorzaakt vanuit je ondernemerschap is niet verzekerd. Hiervoor dien je een AVB-verzekering af te sluiten (Aansprakelijkheid voor Beroepen en bedrijven).
 • Ik heb toch leveringsvoorwaarden, dus ben niet aansprakelijk
  Het hanteren van leveringsvoorwaarden is verstandig, omdat je hiermee duidelijk maakt onder welke voorwaarden jij de opdracht zult uitvoeren. Daarnaast maakt het zaken duidelijk als betalingstermijnen en hoe om te gaan met een geschil. Echter, met leveringsvoorwaarden kun je je aansprakelijkheid beperken, maar nooit helemaal uitsluiten.

Als je met leveringsvoorwaarden werkt, is het belangrijk dat je klant deze voor acceptatie van de offerte ontvangt.  Zo niet, kan de klant deze bij een eventueel geschil bij de rechter laten vernietigen.

 • Ik werk vanuit een BV, dus ben niet aansprakelijk
  Op het moment dat je werkt vanuit een BV is de BV de oprachtnemer. Bij een eventuele aansprakelijkheid zal de eiser de BV dus aansprakelijk stellen. Het is dus belangrijk dat de BV een AVB verzekering heeft.

Denk ook eens na over de gevolgen als de BV failliet gaat en dat dit te wijten is aan fouten die jij als bestuurder hebt gemaakt. Dan kun je er ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Als bestuurder van een BV is het verstandig om na te denken over een Bestuurders Aansprakelijkheidsverzekering.

 • Ik heb een rechtsbijstandverzekering
  Een rechtsbijstandverzekering helpt je bij het voeren van verweer bij een geschil of aansprakelijkstelling op diverse gebieden. Het gaat hierbij om vergoeding tot een vast bedrag van de juridische kosten.

Het gaat niet om vergoeding van de door de opdrachtgever geleden schade! Een aansprakelijkheidsverzekering geeft vergoeding van de juridische kosten indien je aansprakelijk wordt gesteld en vergoedt ook de schade als dit binnen de voorwaarden valt.

Let op: Verweer tegen aansprakelijkheid vanwege een beroepsfout (beroepsaansprakelijkheid) is binnen diverse Rechtsbijstandsverzekeringen uitgesloten of zeer beperkt verzekerd. Hiervoor is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV).

 • Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) is veel te duur
  Dit is echt een onzin reden om geen verzekering af te sluiten. Een goede aansprakelijkheidsverzekering zorgt voor continuïteit van jouw ondernemerschap. De premie voor een zelfstandige zal liggen rond de € 125,- en € 300,- per jaar. Dit is mede afhankelijk van je beroep.

Voor de beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) ligt deze rond de € 350,- per jaar. Dit is dus 0,425,- per uur op basis van het gemiddelde aantal declarabele uren per jaar van een zelfstandige.

 • Mij overkomt dat niet!
  Tja, wat moet je hierop antwoorden… Ik denk dat iedereen weet dat dit een vrij onnozele redenering is. Niemand kan de toekomst voorspellen. Daar zijn verzekeringen nu net voor bedoeld.

 

bavXL is onderdeel van Kendall Mason