Fouten maken is menselijk. Toch kan een klein foutje grote gevolgen hebben. Zeker nu ook in Nederland een claimcultuur aan het ontstaan is. Met welke verzekering kunt u zich het beste indekken?

Deadlines die niet gehaald worden. Adviezen die verkeerd uitpakken. Kleine foutjes met soms grote gevolgen. Helaas worden zzp’ers, bedrijven en besturen steeds makkelijker aansprakelijk gesteld. Vorig jaar waarschuwde Scevole de Cazotte, directielid van de Amerikaanse KvK, Nederland nog voor een ‘soortgelijke claimcultuur als in de Verenigde Staten’ (FD).

Is zo’n verzekering wel nodig?

Veel ondernemers halen hun schouders op bij dit soort berichten. ‘Ik maak niet zulke fouten,’ is het antwoord. Helaas kunnen zij nog wel eens van een koude kermis thuiskomen. Fouten maken is immers menselijk en een ongeluk zit in een klein hoekje.

En dan hebben we het nog niet eens over de onterechte claims. Zelfs mister perfect kan dus nog een claim aan zijn broek krijgen. En in dat geval zal hij (een deel) van de juridische kosten zelf moeten betalen, want de meeste rechtsbijstandverzekeringen dekken deze kosten niet.

Iedereen heeft toch een aansprakelijkheidsverzekering?

Veel ondernemers denken dat zij gedekt zijn met hun bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Naast hun persoonlijke aansprakelijkheid hebben ze ook hun zakelijke aansprakelijkheid afgedekt. Prima toch?

Helaas dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering alleen schade door ongevallen. Materiële en/of letselschade, zoals dat in juridische termen heet. De zeldzame Chinese vaas uit de Ming-dynastie, die zomaar per ongeluk aan stukken valt. Dat fatale kopje koffie. Dat dure maatpak, of die onbetaalbare auto…

Schade door beroepsmatige fouten vallen hier niet onder. Die kleine vergissing van de advocaat in dat belangrijke contract. Dat financiële advies dat niet helemaal lekker uitpakt. De levering die te laat komt. Vermogensschade dus. Fouten die tijdens de uitvoering van een opdracht gemaakt worden.

Alleen een BAV dekt beroepsmatige fouten

Een BAV ? Ja, de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Een BAV is van groot belang voor kenniswerkers zoals interim-, project-, HR-, ICT-managers maar ook voor coaches, loopbaan begeleiders, arbeidsdeskundigen, ect.

Wat dekt de BAV?

  • Een BAV of ook wel ba-verzekering dekt de financiële aansprakelijkheid van (vermeende) fouten in de beroepsuitoefening. Met andere woorden: de verzekeraar betaalt het geclaimde bedrag.
  • De ba-verzekering dekt ook de kosten van juridisch verweer. De verzekerde staat dus volkomen buiten schot. De verzekeraar vecht nu immers voor zijn eigen zaak. Verliest hij, dan betaalt hij de kosten.

Waarom is een BAV zo belangrijk?
Een schadeclaim, of die nu terecht is of onterecht, kan zo hoog zijn, dat deze een gevaar vormt voor het voortbestaan van het bedrijf. Gelukkig is de premie van een collectieve BAV zo laag, dat deze voor iedere zzp’er toegankelijk is. Dat werkt wel zo prettig.

Deze blog is tot stand gekomen via bavXL. BavXL is het grootste onafhankelijke inkoopcollectief van Nederland. BavXL combineert de scherpste tarieven met zeer uitgebreide voorwaarden. Om gebruik te maken onze premie- als kwaliteitsvoordelen hoeft u geen lid te zijn van een branche-, beroeps- of netwerkorganisatie.

BavXL is er voor elke professionele ondernemer/zzp’er. Ons moto: bespaar niet op kwaliteit maar op premie door collectieve inkoop.

Accountant vergelijken
Berekening administratiekantoor
Berekening accountant
Offerte administratiekantoor
Offerte accountant
Kosten accountant